Bedrijfswaardering

Een bedrijfsovername is een complexe aangelegenheid. Een bedrijf kopen of verkopen doe je vanzelfsprekend niet van de één op de andere dag. Je hebt je terdege voorbereid en bent er klaar voor. Maar wat is het bedrijf eigenlijk waard? Bedrijfswaardering is een dienst voor zowel koper als verkoper. Het helpt bij het bepalen van de uiteindelijke prijs die voor het bedrijf. In dit artikel vertellen we je hier meer over.

acfcontrolled

Wat er komt kijken bij jouw bedrijfswaardering

Vaak worden de begrippen prijs en waarde in één adem genoemd. Begrijpelijk, maar dit is echter niet juist. Bedrijfswaardering gaat uit van het bepalen van de waarde van een bedrijf. Hierbij wordt naar verschillende factoren gekeken en bovendien zijn er verschillende modellen waarmee gerekend kan worden. De uitkomst van dit complexe proces, de waarde van het bedrijf dus, hoeft niet gelijk te zijn aan de prijs die uiteindelijk overeengekomen wordt.

Op het begrip prijs zijn namelijk ook een aantal factoren van invloed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe graag jij het bedrijf in wilt lijven of hoe graag/snel de verkopende partij het bedrijf van de hand wil doen. Zo kan het zijn dat je bereid bent om meer te betalen dan de waarde van het bedrijf, omdat je het bedrijf kost wat het kost wilt overnemen of omdat het bedrijf in combinatie met je bestaande activiteiten meer waard is. Wanneer de verkopende partij het bedrijf het liefst zo snel mogelijk kwijt wil, zal deze bereid zijn genoegen te nemen met minder dan de waarde ervan. Bedrijfswaardering en prijs zijn uiteraard wel nauw met elkaar verbonden.

We hebben het al even kort aangestipt, de waarde van een bedrijf kan op verschillende manieren bepaald worden. We noemen de verschillende methoden kort, zonder hier verder op in te zoomen:

  • Goodwill methode
  • De methode vermogensverhoudingen
  • De DCF-methode (Discounted Cash Flow)
  • De intrinsieke waarde methode
  • De methode van de rentabiliteitswaarde

Zonder de juiste kennis van zaken is het bijna niet mogelijk om een bedrijf juiste te waarderen. Dit wil overigens niet zeggen dat je wat dit betreft met de handen over elkaar aan de zijlijn moet blijven staan. Integendeel! Het is belangrijk dat je weet waar de specialisten die je hebt ingeschakeld mee bezig zijn. Welke methode hebben zij gekozen? Waarom hebben zij specifiek voor deze methode van bedrijfswaardering gekozen? Welke informatie hebben zij gebruikt om hun keuzes te onderbouwen? Belangrijke vragen waar jij als uiteindelijke koper inzicht in moet hebben/krijgen. Voor de specialisten van IMK is het de normaalste zaak van de wereld om jou mee te nemen in de keuzes die zij (willen) maken. Zij werken immers voorjou en jij niet voor hen. Ga eens, geheel vrijblijvend, met hen in gesprek.

Niet alleen een bedrijfsovername kost tijd. Dit zelfde geldt voor het onderdeel bedrijfswaardering wat deel uitmaakt van een bedrijfsovername. Wees je hiervan bewust en hou hier rekening mee door hier voldoende tijd voor te nemen. Vergis je niet in de hoeveel informatie die moet worden verwerkt en hoeveel research er moet worden gepleegd om tot een juiste waardebepaling van het bedrijf in kwestie te komen.

Wanneer je een bedrijf wilt overnemen, dan verdient de financiële administratie van het bedrijf in kwestie natuurlijk de aandacht. Een boekhoudkundig onderzoek mag dan ook niet ontbreken in het proces dat bedrijfswaardering heet. Dit specifieke onderzoek wordt in vaktechnische termen ook wel een due diligence onderzoek genoemd, waarbij de verstrekte informatie getoetst wordt op de juistheid ervan.

Een echt grondig en gedegen due diligence onderzoek gaat echter verder dan enkel en alleen een controle en analyse van de financiële administratie. Ook fiscale en juridische aspecten van een bedrijfsovername vallen onder de reikwijdte van een due diligence onderzoek, net zoals de commerciële kant van het verhaal. Denk hierbij aan een overzicht van de klanten, contracten, overeenkomsten met medewerkers, leveranciers, afnemers, huurverplichtingen, leaseverplichtingen en vergunningen. Overigens is het goed om te weten dat je als koper verplicht bent om dit specifieke onderzoek uit te laten voeren. Een onderzoek als dit vraagt wederom om specialistische kennis en ook deze kennis kan IMK jou bieden.

Bij een bedrijfsovername komt vrijwel altijd een stuk emotie om de hoe kijken. We praten veelal in processen, maar laten we niet uit het oog verliezen dat er ook een menselijke kant aan de aan –en verkoop van een bedrijf zit. Een goede onderlinge verstandhouding op basis van begrip en wederzijds respect draagt bij aan het handelen uit pure emotie. Dit komt het vertrouwen tussen koper en verkoper alleen maar ten goede en bovendien speelt de gunfactor tot bepaalde hoogte ook een rol.

Het is belangrijk om het hoofd koel proberen te houden en beslissingen te nemen op basis van gezond verstand en feiten. In het geval de onderhandelingen moeizaam verlopen zal dit lang niet altijd meevallen. Wanneer je dan de juiste mensen (lees: met ervaring en expertise) om je heen hebt verzameld wordt dit al een stuk eenvoudiger. Bij bedrijfswaardering hoort emotie, het is de kunst om hier op de juiste wijze mee om te gaan.

De rode draad in het proces van bedrijfswaardering

Als er na het lezen van dit artikel één ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat een juiste bedrijfswaardering absoluut onmogelijk zonder de hulp van specialisten op dit gebied. Hoe goed je wellicht op financieel gebied onderlegd bent, je hebt eenvoudigweg de kennis en expertise niet om tot een voor beide partijen aanvaardbare prijs te komen.

IMK heeft deze kennis en expertise, zoals gezegd, wel in huis. Onze specialisten op het gebied van bedrijfswaardering zijn gepokt en gemazeld in dit aspect van bedrijfsovername en weten als geen ander wat hier allemaal bij komt kijken. Maak gebruik van deze ervaring en kennis en bel gerust voor een geheel vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.

acfcontrolled

Stel jouw vraag via onderstaand formulier

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: