Bedrijfswaardering

Een bedrijfswaardering is een essentiële stap voor een bedrijfsovername. Je hebt de knoop doorgehakt en bent er klaar voor. Maar wat is het bedrijf eigenlijk waard? Waardebepaling van een bedrijf is een dienst voor zowel koper als verkoper, die over veel meer gaat dan alleen de uiteindelijke prijs van het bedrijf. IMK helpt je hiermee.

Wat er komt kijken bij jouw bedrijfswaardering

Vaak worden bij de waardebepaling van een bedrijf de begrippen prijs en waarde in één adem genoemd. Begrijpelijk, maar dit is niet juist. Bedrijfswaardering gaat uit van het bepalen van de waarde van een bedrijf. Hierbij wordt naar verschillende factoren gekeken, en bovendien zijn er verschillende modellen waarmee gerekend kan worden. De uitkomst van dit complexe proces, de waarde van het bedrijf dus, hoeft niet gelijk te zijn aan de prijs die uiteindelijk overeengekomen wordt.

Op het begrip prijs zijn namelijk ook een aantal factoren van invloed. Denk aan hoe graag jij het bedrijf wil overnemen of hoe graag de verkopende partij het bedrijf van de hand wil doen. Zo kan het zijn dat je bereid bent om meer te betalen dan de waarde van het bedrijf, omdat je het bedrijf kost wat het kost wilt overnemen of omdat het bedrijf in combinatie met je bestaande activiteiten meer waard is. Wanneer de verkopende partij het bedrijf het liefst zo snel mogelijk kwijt wil, zal deze bereid zijn genoegen te nemen met minder dan de waarde ervan. Waardebepaling van een bedrijf en prijs zijn uiteraard wel nauw met elkaar verbonden.

We hebben het al even kort aangestipt; de waarde van een bedrijf kan op verschillende manieren bepaald worden. We noemen de verschillende methoden kort, zonder hier verder op in te zoomen:

  • Goodwill-methode
  • De  vermogensverhoudingen-methode
  • De DCF-methode (Discounted Cash Flow)
  • De intrinsieke waarde-methode
  • De methode van de rentabiliteitswaarde

Zonder de juiste kennis van zaken is het bijna niet mogelijk om een bedrijfswaardering correct uit te voeren. Echter hoef je dit ook niet volledig uit handen te geven. Het is belangrijk dat je weet hoe de specialisten die je ingeschakelt handelen. Welke methode hebben zij gekozen? Waarom hebben zij specifiek voor deze methode van bedrijfswaardering gekozen? Welke informatie hebben zij gebruikt om hun keuzes te onderbouwen?

Belangrijke vragen waar jij als uiteindelijke koper inzicht in moet hebben/krijgen. Voor de specialisten van IMK is geen probleem om jou mee te nemen in de keuzes die zij (willen) maken. Zij werken immers voor jou en jij niet voor hen. Ga eens, geheel vrijblijvend, met hen in gesprek.

Niet alleen een bedrijfsovername kost tijd. Dit zelfde geldt voor het onderdeel bedrijfswaardering. Wees je hiervan bewust en hou hier rekening mee door hier voldoende tijd voor te nemen. Vergis je niet in de hoeveel informatie die moet worden verwerkt en hoeveel research er moet worden gepleegd om tot een juiste waardebepaling van het bedrijf in kwestie te komen.

Wanneer je een bedrijf wilt overnemen, dan verdient de financiële administratie van het bedrijf in kwestie natuurlijk de aandacht. Een boekhoudkundig onderzoek mag dan ook niet ontbreken in het proces dat bedrijfswaardering heet. Dit specifieke onderzoek wordt in vaktechnische termen ook wel een due diligence onderzoek genoemd, waarbij de verstrekte informatie getoetst wordt op de juistheid ervan.

Een echt grondig en gedegen due diligence onderzoek gaat echter verder dan enkel en alleen een controle en analyse van de financiële administratie. Ook fiscale en juridische aspecten van een bedrijfsovername vallen onder de reikwijdte van een due diligence onderzoek, net zoals de commerciële kant van het verhaal. Denk hierbij aan een overzicht van de klanten, contracten, overeenkomsten met medewerkers, leveranciers, afnemers, huurverplichtingen, leaseverplichtingen en vergunningen. Overigens is het goed om te weten dat je als koper verplicht bent om dit specifieke onderzoek uit te laten voeren. Een onderzoek als dit vraagt wederom om specialistische kennis. Ook deze kennis kan IMK jou bieden.

Bij een bedrijfswaardering komt vrijwel altijd een stuk emotie om de hoek kijken. We praten veelal in processen, maar laten we niet uit het oog verliezen dat er ook een menselijke kant aan de waardebepaling van een bedrijf zit. Een goede onderlinge verstandhouding op basis van begrip en wederzijds respect draagt bij aan het handelen uit pure emotie. Dit komt het vertrouwen tussen koper en verkoper alleen maar ten goede en bovendien speelt de gunfactor tot bepaalde hoogte ook een rol.

Het is belangrijk om het hoofd koel proberen te houden en beslissingen te nemen op basis van gezond verstand en feiten. In het geval de onderhandelingen moeizaam verlopen zal dit lang niet altijd meevallen. Wanneer je dan de juiste mensen met ervaring en expertise om je heen hebt verzameld, wordt dit al een stuk eenvoudiger. Bij bedrijfswaardering hoort emotie, het is de kunst om hier op de juiste wijze mee om te gaan.

Als er na het lezen van dit artikel één ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat een juiste bedrijfswaardering absoluut onmogelijk zonder de hulp van specialisten op dit gebied. Hoe goed je wellicht op financieel gebied onderlegd bent, je hebt eenvoudigweg de kennis en expertise niet om tot een voor beide partijen aanvaardbare prijs te komen.

IMK heeft deze kennis en expertise in huis. Onze specialisten op het gebied van bedrijfswaardering zijn ervaren in dit aspect van bedrijfsovername en weten als geen ander wat hier bij komt kijken. Maak gebruik van deze ervaring en kennis, en bel gerust voor een geheel vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.

De rode draad in het proces van bedrijfswaardering

Naast tijd en een goede voorbereiding is ook de prijs van het bedrijf in kwestie een belangrijke factor in het overnameproces. Als het gaat om bedrijfsovernames spreken we niet zozeer over de prijs, maar liever over ‘bedrijfswaardering’. De aan –of verkoopprijs wordt immers niet alleen bepaald door vraag en aanbod. Sterker nog, de waarde van een bedrijf is in verreweg de meeste gevallen niet hetzelfde als de prijs van een bedrijf. Bedrijfswaardering omvat dan ook alle aspecten die medebepalend zijn voor de verkoopprijs die aan een onderneming wordt gekoppeld.

Bij bedrijfswaardering komen zowel rationele zaken als emotionele aspecten aan bod. Je kunt de waarde van een bedrijf op verschillende manieren bepalen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om een bedrijf te vergelijken met branchegenoten, waarvan de waarde van het bedrijf al wel bekend is. Ook kun je kijken naar de te verwachten toekomstige vrije kasstromen van een bedrijf. Vaak gaat het echter in veel mindere mate om de gebruikte methode. Zowel de kopende als de verkopende partij hecht over het algemeen veel meer waarde aan het proces rondom bedrijfswaardering. Met andere woorden, de motivatie erachter is belangrijk. Weten wat er speelt in jouw branche (nu en in de toekomst) en bedrijfseconomisch inzicht zijn hierin een absolute pré.

Om tot een goede waardebepaling te komen van het bedrijf dat je wilt overnemen, is kennis het allerbelangrijkste. Je kunt hierbij niet zonder informatie van de verkoper. Deze zal je inzicht moeten geven in ‘de cijfers van het bedrijf’. Maar enkel en alleen daarmee ben je er nog niet. Kennis van de sector waarin het bedrijf actief is en kennis van het werkgebied (regio) van het bedrijf zijn minstens zo belangrijke factoren. Ook bij deze vraagstukken staat IMK je natuurlijk graag met raad en daad bij.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?
Aarzel niet, wij zijn je graag van dienst!

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: