Conflict

Wanneer je als ondernemer met een zakelijke conflictsituatie te maken krijgt, dan wil je dit conflict zo snel mogelijk achter je laten. Je bent immers ondernemer en je bezig houden met oplossen van conflicten oplossen, gaat ten koste van datgene waar jij goed in bent, namelijk ondernemen.

Ondernemersbegeleiding

De praktijk wijst uit dat een zakelijk geschil tot een goed einde brengen, veel tijd en moeite kost en zeker niet altijd leidt tot een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Dan is de weg naar de rechter een logische vervolgstap om de conflictsituatie te beëindigen. Deze juridische procedure is tijdrovend en kostbaar, waarbij het niet waarschijnlijk is dat beide de partijen ooit nog ‘on speaking terms’ met elkaar komen.

Start niet direct een juridische procedure, er is een namelijk een uitstekend en voordeliger alternatief, genaamd mediation.

Het beste alternatief voor de rechtbank

Het is dus mogelijk om een conflictsituatie uit de wereld te helpen, zonder hiervoor een juridische procedure op te starten. Kiezen voor mediation is kiezen voor bemiddeling in het conflict door een onafhankelijke derde partij. De bemiddelaar, mediator genoemd, gaat met beide partijen in gesprek. Doel van mediation is altijd tot een oplossing van het conflict te komen, die voor beide partijen aanvaardbaar is. Het starten van een mediationtraject heeft een aantal voordelen, waarvan onderstaande de belangrijkste zijn:

een mediationtraject is goedkoper dan het volgen van een juridische procedure;
mediation leidt tot een snellere oplossing van het conflict;
draagkracht voor de oplossing van beide partijen;
het resultaat is meer dan een compromis;
minder schadelijk voor de onderlinge verhoudingen tussen betrokkenen.
Veel zakelijke conflicten zijn door onderlinge communicatie en correspondentie uit de hand gelopen. Vaak worden er allerlei randzaken bij het conflict betrokken, die feitelijk gezien niets met de aard van het geschil te maken hebben. Een mediator gaat terug naar de kern van het conflict en werkt van hieruit naar een oplossing. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf biedt zakelijke conflictbemiddeling die je voor verschillende deelgebieden kunt inzetten.

Je hebt een product of dienst geleverd en je hierbij aan de vooraf gemaakte afspraken gehouden. Jouw klant denkt hier echter anders over en is het niet eens met bijvoorbeeld de kwaliteit van het product of de leveringsvoorwaarden. Je bent met je klant in gesprek gegaan om te kijken wat precies het probleem is en om hier samen uit te komen.

Je hebt een voorstel gedaan, maar de klant stelt zich niet welwillend op. Sterker nog, hij eist een schadevergoeding van je. Dit soort zakelijke conflictsituaties komen relatief vaak voor. De oplossing wordt helaas te vaak gevonden in een gang naar de rechter of in een oplossing waarbij één van de partijen zich eigenlijk niet kan vinden. Gevolg? De onderlinge verhoudingen zijn dusdanig verstoord dat er van zaken doen in de toekomst geen sprake meer kan zijn.

Een zakelijke bemiddelaar biedt in deze gevallen uitkomst, waarbij de onderlinge relatie voor de toekomst meer dan eens behouden blijft.

Andersom kan natuurlijk ook. Je hebt producten gekocht of diensten afgenomen waar je niet tevreden over bent. Je hebt dit aangekaart bij je leverancier, maar het door jou gewenste resultaat blijft uit. De leverancier wijst vooral naar anderen en al snel zit het conflict in een impasse. Een juridische procedure dreigt, want geen van de partijen is van plan om water bij de wijn te doen.

Als zakelijke mediator weten wij dit soort impasses te doorbreken en beide partijen weer om de tafel te krijgen. Met als uitkomst? Een voor alle partijen aanvaardbare oplossing, waarbij de onderlinge relatie vaak behouden blijft.

Er zijn maar weinig bedrijven die alles volledig in eigen beheer doen. IT, administratie en bepaalde software zijn voorbeelden van zaken die veelvuldig worden uitbesteed aan hierin gespecialiseerde dienstverleners.

Vaak kun je als bedrijf niet zonder deze externe dienstverleners. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een bank. Als onderneming ben je dan ook voor een deel afhankelijk van externe dienstverleners. Dit maakt je tot op zekere hoogte kwetsbaar, zeker wanneer je in een zakelijke conflictsituatie met deze dienstverleners terecht komt. Een oplossing voor dit conflict is meer dan wenselijk, omdat zij de dienstverlening aan jouw bedrijf eenzijdig op kunnen zeggen.

Ook interne onderlinge verhoudingen kunnen op scherp komen te staan en tot conflictsituaties leiden. Verschil van inzichten, verschillende karakters, maar zeker ook persoonlijke belangen liggen hier vaak aan ten grondslag. Een directie of managementteam wordt door onderlinge conflicten minder slagvaardig en minder geloofwaardig naar onderliggende lagen toe. Reden genoeg om deze conflicten zo snel mogelijk op te lossen. Laat niet iemand uit het bedrijf bemiddelen bij dit soort interne conflicten. De ‘eigen’ bemiddelaar wordt namelijk meestal niet ervaren als onpartijdig.
Zakelijke overeenkomsten worden vastgelegd in een contract. Doel hiervan is uiteraard helder. Uit een contract vloeien rechten en plichten voort. Betrokken partijen weten dan ook precies wat ze kunnen verwachten en waar ze zich aan hebben geconformeerd. Ondanks alle zorgvuldigheid waarmee contracten worden opgesteld, leiden ze met regelmaat tot conflictsituaties.

Juridische touwtrekkerij ligt op de loer, waarbij een zakelijk conflict zich snel kan ontpoppen tot een persoonlijk conflict. Mediation draagt niet alleen bij aan een snelle oplossing van het conflict, maar voorkomt ook dat het conflict escaleert.

In toenemende mate zien we dat er zakelijke geschillen ontstaan met betrekking tot eigendomsrechten. Het portretrecht is één van de bekendste voorbeelden van eigendomsrecht, maar er zijn er meer te noemen. Ook intellectueel eigendom en creatief eigendom zijn hier voorbeelden van. Wanneer je als bedrijf aangesproken wordt op schending van eigendomsrechten, dan is een conflict bijna onafwendbaar.

Wanneer er een juridische procedure wordt gestart in een conflict rond eigendomsrechten, dan is dit vaak een langdurige kwestie. En langdurig betekent dus ook kostbaar. Mediation is ook hier een uitstekend alternatief om rechtsgang te voorkomen.

Hulp nodig bij een conflict?

Is er een conflict met een klant, leverancier, aandeelhouder of werknemer. Aan de hand van de antwoorden krijg je persoonlijk advies om jouw zakelijke conflict zo snel mogelijk op te lossen.

Stoppen of saneren

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?
Aarzel niet, wij zijn je graag van dienst!

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: