Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) – Financiële ondersteuning voor ondernemers

Wanneer u als zelfstandige in  (tijdelijke)  financiële problemen komt, kan het voortbestaan van uw bedrijf op de tocht komen te staan.

Bbz is het ‘Besluit bijstandverlening zelfstandigen’ uit 2004, dat starters en gevestigde ondernemers ondersteuning biedt in bijzondere omstandigheden. Dit besluit wordt uitgevoerd door uw gemeente, deze kan u in veel gevallen helpen.

De BBZ-regeling

Bbz is het ‘Besluit bijstandverlening zelfstandigen’ uit 2004, dat starters en gevestigde ondernemers ondersteuning biedt in bijzondere omstandigheden. Je vraagt de bijstand voor zelfstandigen aan bij de gemeente waar jij woont. De gemeente voert deze regeling uit en kan de ondernemer ondersteuning bieden. IMK beoordeelt bij Bbz-aanvragen bedrijfssituaties en adviseert gemeenten om de regeling wel of niet toe te passen. Je kunt Bbz aanvragen als je aan algemene en specifieke voorwaarden voldoet, die je vindt op deze pagina.

Veelgestelde vragen

 • Een rentedragende lening of borgstelling.
 • Professionele begeleiding en advies.
 • Een beperkte eenmalige kapitaalinjectie.
 • Aanvullend inkomen tot bijstandsniveau.

N.B. De hoogte van jouw vermogen kan van invloed zijn op de vorm van de ondersteuning.

 • Je bent Nederlander en woont in Nederland, of je woont in Nederland met een geldige verblijfstitel.
 • Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je hebt een bedrijf of bent van plan een bedrijf te starten.
 • Je werkt minimaal 1.225 uur per jaar in jouw bedrijf.
 • Jouw bedrijf is volgens de wettelijke eisen gevestigd.
 • Je bent wettelijk ondernemer met zeggenschap.
 • Je loopt financieel risico met jouw bedrijf.

Als je tijdelijk onvoldoende inkomen uit je bedrijf hebt, kan je via de Bbz-regeling tot één jaar lang een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau krijgen. Heb je betalingsproblemen, of kan je noodzakelijke investeringen niet meer doen, dan kan je wellicht een rentedragende lening of een borgstelling krijgen. In beide gevallen moet jouw bedrijf levensvatbaar zijn en ook zo worden beoordeeld door een specialist als IMK.

 • Je gaat minimaal 1.225 uur per jaar in jouw bedrijf werken.
 • Je hebt een inkomen op bijstandsniveau, of gaat dat binnenkort krijgen en je bent werkloos, of dreigt dat te worden.
Als je van plan bent om een bedrijf te starten, kan je in aanmerking komen voor:

 • Je gaat minimaal 1.225 uur per jaar in jouw bedrijf werken.
 • Je hebt een inkomen op bijstandsniveau, of gaat dat binnenkort krijgen en je bent werkloos, of dreigt dat te worden.

Als je een plan hebt om een bedrijf te starten, dat als levensvatbaar wordt beoordeeld door een specialist als IMK, kan je:

 • Je gaat minimaal 1.225 uur per jaar in jouw bedrijf werken.
 • Je hebt een inkomen op bijstandsniveau, of gaat dat binnenkort krijgen en je bent werkloos, of dreigt dat te worden.

Wanneer je 55 jaar of ouder bent en structureel onvoldoende inkomen uit jouw bedrijf hebt, kan je via de Bbz-regeling tot jouw pensioengerechtigde leeftijd een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau krijgen. Zo kan je tot jouw pensioen blijven werken in je onderneming. Als investeringen noodzakelijk zijn, dan kan je ook een beroep doen op een beperkte eenmalige kapitaalinjectie. Hiervoor moet je als ondernemer tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn en al minstens tien jaar onafgebroken zelfstandig jouw bedrijf voeren. Het is wel noodzakelijk dat jouw bedrijf een minimale winst maakt alvorens je in aanmerking kunt komen.

Indien je jouw bedrijf moet beëindigen omdat het niet levensvatbaar is, kan je tijdelijk een beroep doen op de Bbz-regeling. Je krijgt dan een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau voor de duur van maximaal één jaar. Hiermee kan je op een verantwoorde manier jouw bedrijf beëindigen.

Op welk bedrag je wanneer aanspraak kunt maken, is afhankelijk van jouw individuele situatie. Hierbij kan ook jouw vermogen een rol spelen. Jouw gemeente kan je aangeven waar je mogelijk recht op heeft.

LET OP:
Een IOAZ-uitkering moet je aanvragen vóórdat je stopt met jouw bedrijf!

Zo kan je bijvoorbeeld lopende opdrachten afmaken, gewassen oogsten of jouw voorraden verkopen. Als je ouder bent dan 55 jaar op het moment dat je stopt, dan kan je mogelijk een IOAZ-uitkering krijgen. Die uitkering moet je al aanvragen voordat je stopt met jouw bedrijf, om die te ontvangen na beëindiging van jouw onderneming.

Heb je behoefte aan contact met ons om meer te weten te komen over dit onderwerp?

Bel ons op telefoonnummer 088 999 00 00 of gebruik onderstaand contactformulier:

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: