Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Is een AOV er ook voor ZZP’ers? Of is er een beter alternatief? Als zzp -er ken je als geen ander de voordelen van het ondernemerschap. Een grote mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

Als zelfstandig ondernemer loop je risico

Uiteraard weet jij ook dat je als zelfstandig ondernemer risico’s loopt, bijvoorbeeld met betrekking tot jouw inkomen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan financiële problemen helpen voorkomen. Maar wat weet jij eigenlijk van deze specifieke verzekering?

In dit artikel vertellen wij je meer over de AOV, zoals deze verzekering ook wel wordt genoemd. Bovendien laten wij je in dit artikel kennismaken met een alternatief voor de zzp AOV, waarbij je aanspraak kunt maken op het sociale vangnet zoals dit van toepassing is voor werknemers in loondienst.

MKB Vangnet, het alternatief voor de arbeidsongeschiktheids- verzekering

Een AOV is een prima oplossing om het risico met betrekking tot uw inkomen af te dekken in geval van ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Echter is het ook vaak een dure oplossing, waarbij er toch een aantal haken en ogen zitten aan de uitkering die u ontvangt uit deze verzekering wanneer u hier aanspraak op maakt. De meest ideale situatie voor u als zzp –er zou uiteraard zijn dat u, net als iemand die in loondienst werkzaam is, kunt terugvallen op het sociale vangnet in geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

Dit was lange tijd niet mogelijk, want u bent nu eenmaal ondernemer en u dient uw eigen boontjes te doppen. IMK heeft in nauwe samenwerking met onder andere de Belastingdienst, De Nederlandse Bank en het UWV een alternatief voor de AOV in het leven geroepen. Dit alternatief heet het MKB Vangnet. Groot voordeel voor u als zelfstandig ondernemer is dat u niet langer een AOV zzp nodig heeft. Bijkomend voordeel is dat u met deze oplossing wel terug kunt vallen op het sociale vangnet.

Wanneer u gebruik maakt van het MKB Vangnet blijft u zzp –er en behoud u de volledige zeggenschap en verantwoording over uw eigen bedrijf. Wat deze oplossing wel bij u wegneemt zijn zorgen en onzekerheid over uw inkomen wanneer u ziek wordt, zwanger raakt of arbeidsongeschikt raakt.

Elders op deze website vind u meer informatie over het MKB Vangnet. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met IMK wanneer u geïnteresseerd bent in deze oplossing voor het MKB.

Is het MKB Vangnet ook geschikt voor jou? Doe nu de scan.

Daarmee krijg je binnen enkele minuten een reëel inzicht of het voor jou passend is.

Veelgestelde vragen over AOV

Een verzekering sluit je altijd af om bepaalde risico’s af te dekken of uit te sluiten. In verreweg de meeste gevallen betreft het financiële risico’s die je zelf niet kunt of wilt dragen. Als je actief bent als zelfstandig ondernemer, dan ben je tot op zekere hoogte kwetsbaar als het gaat om jouw inkomen. Je kunt immers ziek worden of arbeidsongeschikt raken.

Gedurende de tijd dat je ziek of arbeidsongeschikt bent heb je minder, of soms zelfs helemaal geen inkomen. Om dit risico af te dekken kan je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Een AOV is dan ook een verzekering waarmee je inkomensverlies gedurende een bepaalde tijd voorkomt of beperkt.

Wellicht vraag je je af waarom je überhaupt een AOV zzp af zou sluiten. Je bent immers kerngezond en de laatste keer dat je ziek was kan je je nauwelijks nog herinneren. Natuurlijk is dit meer dan prettig, maar dit wil niet zeggen dat je in de toekomst ook gezond blijft. Een bedrijfsongeval zit helaas ook maar al te vaak in een klein hoekje. Bovendien hoef je hier lang niet altijd zelf schuldig aan te zijn. Op bijvoorbeeld een bouwplaats ben je niet alleen aan het werk. De onoplettendheid van een ander kan grote gevolgen hebben voor jou en daarmee voor jouw inkomen.

Ziek worden of arbeidsongeschikt raken door bijvoorbeeld een bedrijfsongeluk, het overkomt zzp-ers dagelijks. Een zzp AOV biedt uitkomst met betrekking tot het verlies van inkomen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt vaak ook dekking in het geval je zwanger bent. Tijdens een zwangerschap breekt vroeg of laat de periode aan dat je minder of zelfs helemaal niet meer kan of mag werken. Ook dit heeft verlies van inkomen tot gevolg en kan een reden voor jou zijn om te kiezen voor een aov verzekering zzp.

Als zzp’er ben je gewend aan een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid. Verplichtingen? Daar heb je niet zoveel mee op. Het is daarom goed om te weten dat je niet verplicht bent om deze inkomensverzekering af te sluiten. Je bepaalt dan ook zelf nut en noodzaak van een AOV.

Je bepaalt zelf of je wel of niet een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit. Daarmee bepaal je in feite ook zelf of dit nodig is of niet. Veel zzp’ers schenken helaas nog steeds te weinig aandacht aan de risico’s die zij lopen.

Spaargeld als buffer voor mindere tijden of met alleen het inkomen van een partner rondkomen zijn oplossingen die voor veel zzp’ers de lading wel dekt. Echter moet je je hierbij wel de vraag stellen hoe lang je het op deze wijze financieel uit kunt zingen.

Voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaal je premie welke meestal in maandelijkse termijnen voldaan dient te worden. Het is ondoenlijk om aan te geven hoeveel je maandelijks kwijt bent aan een AOV zzp. De reden waarom heeft alles te maken met de keuzevrijheid die je met betrekking tot deze verzekering heeft. De hoogte van de premie wordt onder andere bepaald door:

  • Looptijd van de verzekering
  • Jouw leeftijd
  • Uitkeringsdrempel
  • De door jouw gekozen wachttijd
  • Aard van de werkzaamheden die je uitoefent
  • Het door jou gekozen verzekerde bedrag

Let op, deze opsomming is zeker niet volledig. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is over het algemeen geen goedkope verzekering. Je moet al snel rekening houden met een premie die gemakkelijk op kan lopen tot enkele duizenden euro’s op jaarbasis. Uiteraard is dit ook een factor om rekening mee te houden in je besluitvorming of wel of niet een AOV af te sluiten.

Bij vrijwel alle verzekeraars die dit product aanbieden kun je deze verzekering afsluiten als je 18 jaar of ouder bent. De maximale leeftijd waarop je een AOV af kunt sluiten verschilt sterk. Het is dan ook niet mogelijk om hier een eenduidige uitspraak over te doen.

Wat alle verzekeraars gemeenschappelijk hebben is dat je medisch gekeurd dient te worden of, op zijn minst, een gezondheidsverklaring moet invullen. Aan de hand hiervan schat de verzekeraar de risico’s voor hen in. Het kan zijn dat een medische keuring bepaalde klachten aan het licht brengt. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde ziektes of aandoeningen uitgesloten worden. Wanneer deze niet uitgesloten worden, dan krijg je vaak te maken met een opslag op de premie.

Een AOV keert uit op het moment dat, zoals dat zo mooi klinkt in verzekeringstermen, het verzekerde voorval zich voordoet. Met andere woorden, een zzp AOV keert uit op het moment dat je ziek bent, zwanger bent en hierdoor niet langer (volledig) kunt werken of wanneer je arbeidsongeschikt bent geraakt. Het kan in de praktijk echter zo zijn dat je niet direct een uitkering uit deze verzekering ontvangt. Dit kan het geval zijn als je hebt gekozen voor een bepaalde wachttijd of als de verzekeraar een wachttijd in haar voorwaarden heeft opgenomen.

Bovendien kan het zelfs zo zijn dat je helemaal geen uitkering van de verzekeraar ontvangt. Dit kan voorkomen als je arbeidsongeschikt raakt. De mate van afkeuring speelt dan namelijk een rol. Je bepaalt namelijk zelf vanaf welke mate van arbeidsongeschiktheid je verzekerd bent. Wanneer dit percentage ‘niet gehaald’ wordt, dan zal er geen uitkering volgen.

Is het MKB Vangnet ook geschikt voor jou? Doe nu de scan.

Krijg binnen enkele minuten een reëel inzicht of het passend is voor u.

Heb je behoefte aan contact met ons om meer te weten te komen over dit onderwerp?

Bel ons op telefoonnummer 088 999 00 00 of gebruik onderstaand contactformulier:

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: