Instituut voor het midden- en kleinbedrijf

Instituut voor het midden-
en kleinbedrijf

Laden Evenementen

Schrijf je direct in voor onze opleiding

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Doorgang van de opleidingen
Uiterlijk veertien dagen voor aanvang wordt besloten of er voldoende deelnemers zijn en of de opleiding doorgang kan vinden. Mocht deze worden geannuleerd, dan nodigen wij je uit om deel te nemen aan een opleiding op een alternatieve datum.

Afmelding en afwezigheid
Bij afmelding door de deelnemer aan de opleiding wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij afmelding minder dan veertien dagen voor aanvang van de opleiding, of bij afwezigheid zonder afmelding, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen in goed overleg naar alternatieve data te zoeken voor deelname. Ben je na inschrijving, maar voor aanvang van de opleiding, verhinderd, dan is het laten deelnemen van een vervanger natuurlijk mogelijk.

Facturatie
Facturatie geschiedt na inschrijving voor de opleiding.

Zelfstandig uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken. Met deze tweedaagse opleiding worden gemeentelijke medewerkers opgeleid voor de zelfstandige uitvoering van een levensvatbaarheidsonderzoek in het kader van de Bbz-regeling. De deelnemers krijgen inzicht in de aanpak van de verschillende onderzoeksfases te weten: de screening, de analyse en de rapportage. Wij werken hierbij met diverse casussen en voorbeelden uit de praktijk.

Na de opleiding zijn de deelnemers in staat om de historische jaarcijfers te analyseren, waardoor de financiële positie goed kan worden beoordeeld. Ook zijn deelnemers in staat bij eenvoudige situaties de levensvatbaarheid van een bedrijf te bepalen.

Er kan een goede inschatting gemaakt worden van de complexiteit van een aanvraag, waarbij bijvoorbeeld via het (gemeentelijk) afwegingskader bepaald kan worden om een onderzoek al dan niet zelfstandig uit te voeren. Adviezen en rapporten omtrent de levensvatbaarheid, en de oplossingsrichting, worden zelfstandig opgesteld en cijfermatig onderbouwd d.m.v. financiële prognoses.

Wat wordt er behandeld

Het levensvatbaarheidsonderzoek en aanpak

 • Begrip levensvatbaarheid;
 • Wettelijke kaders;
 • Doel en kwaliteit van het onderzoek;
 • Aanpak van het onderzoekstraject.

Screening

 • Voorbereiding levensvatbaarheidsonderzoek;
 • Het adviesgesprek;
 • Voorlopige conclusie t.a.v. complexiteit en risico;
 • Voorliggende voorzieningen;
 • Vaststellen oplossingsrichting en de bijstands-/financieringsbehoefte.

Analyse

 • Ondernemersanalyse;
 • Eindoordeel ondernemerscapaciteiten.
 • Commerciële analyse;
 • Bedrijfsprofiel;
 • Branche-informatie en -bronnen;
 • Marktpositie;
 • Klantprofielen en -tevredenheid;
 • Concurrentie- en locatieanalyse;
 • Eindoordeel commerciële analyse.
 • Financiële analyse & prognoses;
 • Begrippenkader financiële analyse;
 • Het lezen van financiële gegevens en benchmarks;
 • Vermogenspositie, zakelijk en privé;
 • Opstellen exploitatieprognoses;
 • Vaststellen privé-onttrekkingen;
 • Vaststellen aflos- en betaalcapaciteit;
 • Zekerheden en voorwaarden;
 • Risicobeoordeling en risicobeperkende maatregelen.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan:

Go to Top