Laden Evenementen

Meld u hier aan

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Het Besluit bijstand zelfstandigen is een vangnet voor ondernemers die, bijvoorbeeld als gevolg van tegenslag of als gevolg van de coronacrisis, in de problemen zijn geraakt. Via de gemeente kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning of een krediet. Dit geldt ook voor startende ondernemers en voor ondernemers die uitstromen uit de Participatiewet.

Formeel biedt de Participatiewet geen ruimte voor parttime ondernemers. De enige regeling voor ondernemerschap vanuit de Participatiewet, het Bbz, is door de toets op levensvatbaarheid geen optie voor de doelgroep parttime ondernemers. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het door persoonlijke omstandigheden en/of fysieke beperkingen helaas niet voor iedereen weggelegd om zelf een volledig inkomen te verwerven. Er is dan hulp nodig om uiteindelijk weer te kunnen uitstromen. Uit onderzoek en praktijk is gebleken dat parttime ondernemen werkt: het zorgt voor uitstroom en besparing op de uitkeringskosten.

Waarom parttime ondernemen in een overspannen arbeidsmarkt?
De werkloosheid heeft een laagterecord bereikt. We zien aan de andere kant dat parttime ondernemen nog nooit zo populair is geweest. Volgens de Kamer van Koophandel zijn er ruim 300.000 parttime ondernemers en is dit aantal sinds 2016 met 50% gestegen. De doelgroep die nu nog (deels) afhankelijk is van een Participatiewet-uitkering heeft op de huidige arbeidsmarkt weinig kansen. Het ‘ondernemen naar vermogen’ is een manier om deze doelgroep (door wat ze willen en kunnen) zelfvertrouwen te geven en te werken aan een verbeterd CV dat ook richting reguliere arbeid helpt.

Welke onderwerpen komen in deze masterclass aan de orde?

• PTO: voor welke bedrijfstypen is het verantwoord en mogelijk.
• Vinden en selecteren van geschikte kandidaten.
• Formuleren van beleidsregels.
• Het belang van inkomenskorting en afspraken over winstberekening en voorbeeldberekeningen.
• De inzet van begeleiding (individueel, collectief, het belang van de groepsvibe, motivatie en van elkaar leren).
• Korte inkijk over parttime ondernemen in een sociale coöperatie.

Na afronding van deze masterclass heb je voldoende basiskennis om deel te nemen aan een PTO-project. Basiskennis van het Bbz is voor het volgen van deze masterclass niet noodzakelijk.

Deelnemers

• Klantmanagers Inkomen en Werk
• Beleidsmedewerkers
• Regionale Mobiliteitsteams
• Bbz-consulenten

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan:

Go to Top