Instituut voor het midden- en kleinbedrijf

Instituut voor het midden-
en kleinbedrijf

Laden Evenementen

Schrijf je direct in voor onze opleiding

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Doorgang van de opleidingen
Uiterlijk veertien dagen voor aanvang wordt besloten of er voldoende deelnemers zijn en of de opleiding doorgang kan vinden. Mocht deze worden geannuleerd, dan nodigen wij je uit om deel te nemen aan een opleiding op een alternatieve datum.

Afmelding en afwezigheid
Bij afmelding door de deelnemer aan de opleiding wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij afmelding minder dan veertien dagen voor aanvang van de opleiding, of bij afwezigheid zonder afmelding, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen in goed overleg naar alternatieve data te zoeken voor deelname. Ben je na inschrijving, maar voor aanvang van de opleiding, verhinderd, dan is het laten deelnemen van een vervanger natuurlijk mogelijk.

Facturatie
Facturatie geschiedt na inschrijving voor de opleiding.

De ééndaagse opleiding ‘Effectief debiteurenbeheer Bbz / Tozo’ is bestemd voor medewerkers die betrokken zijn bij het verstrekken en terugvorderen van Bbz- en Tozo-kredieten, zoals Bbz-consulenten, kwaliteitsmedewerkers, debiteurenmedewerkers en administratief medewerkers.

Door de wijziging van de financieringssystematiek sinds 1 januari 2020 is het financieel risico van de terugbetaling van Bbz-gelden grotendeels naar de gemeente verlegd. Het voeren van effectief debiteurenbeheer is dan ook van belang. Deze opleiding draagt bij aan het verder optimaliseren van het debiteurenbeheer binnen uw gemeente, waarbij een positieve ontwikkeling de financiële positie wordt beoogd.

Wat wordt er behandeld

Verstrekking en debiteurenbeheer

 • Inleiding en actualiteiten m.b.t. het Bbz;
 • Vormen van Bbz-vorderingen; (verstrekking lo en/of krediet)
 • Mogelijkheden van bijstand om niet;
 • Financieringssystematiek;
 • Vestiging van zekerheden; (pandrecht/recht van hypotheek)
 • Verplichtingen van zelfstandigen;
 • Uitstel of verlaging van betaling bij betalingsproblemen;
 • Acties bij betalingsproblemen als er een Tozo-krediet is verstrekt;
 • Tips voor efficiënt debiteurenbeheer (opstellen instructie (her-)onderzoeken).

Hulp bij veilige bedrijfsbeëindiging

 • Terugvorderen van Bbz-vorderingen;
 • Terugvorderen van Tozo-kredieten;
 • Uitwinnen van gestelde zekerheden;
 • Vijf-jaarstermijn na bedrijfsbeëindiging;
 • Invordering van Bbz-vorderingen;
 • Mogelijkheden van afkoop en kwijtschelding ten aanzien van Bbz-vorderingen;
 • Tips voor een efficiënte uitvoering van de terug- en invordering;
 • Behandeling van casuïstiek.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan:

Go to Top