Laden Evenementen

Meld u hier aan

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Het Besluit bijstand zelfstandigen is een vangnet voor ondernemers die, bijvoorbeeld als gevolg van tegenslag of als gevolg van de coronacrisis, in de problemen zijn geraakt. Via de gemeente kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning of een krediet. Dit geldt ook voor startende ondernemers en voor ondernemers die uitstromen uit de Participatiewet.

Effectieve gespreksvoering, signalen waarnemen en tijdig de juiste interventie bepalen. De ééndaagse opleiding ‘Effectieve gespreksvoering en vroegsignalering’ is bestemd voor alle medewerkers die binnen de gemeente aanspreekpunt of gesprekspartner zijn voor ondernemers met een hulpvraag. Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers een volwaardig gesprekspartner voor ondernemers, zowel inhoudelijk als in vorm. Zij spreken de taal van de ondernemer en zijn in staat om zelfstandig een adviesgesprek met ondernemers te voeren, waarbij -snel een gedegen- een probleemanalyse gemaakt wordt. Zij kunnen de noodzaak tot het inzetten van (financiële) hulp bepalen, hebben kennis van de oplossingsrichtingen binnen de gemeente en daarbuiten (denk aan alternatieve financieringen) en kunnen de juiste oplossingsrichting voor de vraag van de ondernemer benoemen. Daarnaast leren de deelnemers hun communicatie te optimaliseren en af te stemmen op de ontvanger, actief te luisteren, slechtnieuwsgesprekken te voeren, draagvlak te creëren bij de ondernemer en om te gaan met weerstand en emotie.

Wat wordt er behandeld?

Gespreksvaardigheden

 • Communicatie (verbaal/nonverbaal) afstemmen op ontvanger;
 • Feedback geven;
 • Actief luisteren;
 • Adviseren (bij adviesgesprek en bij slecht nieuwsgesprek);
 • Creëren van draagvlak en acceptatie.

Vroegsignalering

 • Wat is vroegsignalering?
 • Hoe verkrijg je de juiste (financiële) informatie?
 • Hoe interpreteer je de informatie?
 • Wat zijn signalen die relevant zijn?
 • Welke (zelf)hulp is beschikbaar?

Adviesvaardigheden

 • Structuur van het adviesgesprek en voorbereiding;
 • Hoe kom je tot een goede probleemanalyse?
 • Hoe bepaal je de juiste oplossingsrichting?
 • De multidisciplinaire benadering voor een goede aanpak;
 • Inzet van ketelpartners en netwerk.

Het slechtnieuwsgesprek – inhoudelijk

 • Het voeren van een slechtnieuwsgesprek;
 • Omgaan met emoties en stress;
 • Stress-sensitieve gespreksvaardigheden;
 • Praktijksituaties.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan:

Go to Top