Laden Evenementen

Meld u hier aan

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Het Besluit bijstand zelfstandigen is een vangnet voor ondernemers die, bijvoorbeeld als gevolg van tegenslag of als gevolg van de coronacrisis, in de problemen zijn geraakt. Via de gemeente kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning of een krediet. Dit geldt ook voor startende ondernemers en voor ondernemers die uitstromen uit de Participatiewet.

De hightlights wat we hebben behandeld:

De tweedaagse basisopleiding behandelt alle relevante aspecten van de wet- en regelgeving rondom het Bbz, de Ioaz en de Participatiewet. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd hoe e.e.a. in de praktijk werkt en toegepast wordt: van aanvraag tot en met de afhandeling.

Tijdens de opleiding wordt de artikelsgewijze theorie geïllustreerd aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden en korte oefeningen. Het programma biedt voldoende ruimte voor een actieve inbreng van de deelnemers, zoals inbreng van eigen casuïstiek, discussiemogelijkheden en uitwisseling van ervaringen.

Deze opleiding leidt tot een certificaat van deelname. Een theoretische onderbouwing van hetgeen in de opleiding wordt behandeld, wordt de deelnemers ter hand gesteld in de vorm van een syllabus.

Wat wordt er behandeld
• Doel en bereik Bbz en Ioaz;
• Overzicht Bbz 2004 / Besluit tot wijziging van het Bbz (2020);
• Doelgroepbepaling;
• Aanvraagtraject, afhandeling;
• Uitgangspunten uit de Participatiewet;
• Artikelsgewijze behandeling Participatiewet / Bbz 2004 / Ioaz;
• Het uitvoeren van ‘om niet’ berekeningen;
• Praktijkvoorbeelden en casuïstiek;
• Actuele ontwikkelingen: theorie en praktijk.

Resultaat
Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers een goede gesprekspartner voor ondernemers. Zij kunnen doelgroepen herkennen, en zij kunnen de aanvraag op grond van het Bbz 2004 en de Ioaz inhoudelijk aan de wetgeving toetsen. Deze basisopleiding biedt een brede kennis van de wetstechnische uitvoering van deze regelingen.

Deelnemers
De opleiding Bbz / Ioaz in de praktijk is bestemd voor medewerkers die brede en direct toepasbare kennis over het Bbz 2004 en de Ioaz willen opdoen. Deelnemers zijn veelal de medewerkers die belast zijn of worden met de (dagelijkse) uitvoering van het Bbz, de Ioaz en de Tozo; of medewerkers die hier vanuit het werk indirect of direct mee te maken hebben, zoals medewerkers ondernemersloket, schuldhulpverleners of kwaliteits- en beleidsmedewerkers.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan:

Go to Top