SEOR probeert in dit onderzoek grip te krijgen op dit grijze gebied tussen ondernemerschap en werknemerschap, aan de hand van de centrale onderzoeksvraag: Wat is de aard en omvang van vormen van schijnzelfstandigheid in een aantal sectoren? Vorig jaar heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) aan SEOR opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar de aard en omvang van schijnzelfstandigheid. De resultaten staan beschreven in bijgaand rapport.

Meer informatie: SEOR – eindrapport-zzp-tussen-werknemer-en-ondernemer (pdf-bestand)