Op zoek naar vrijheid en flexibiliteit

In de periode 2007-2014 nam het aantal zzp’ers in Nederland volgens het CBS met 173.000 toe (+27,3%). De KvK meldt dat inmiddels meer dan de helft (51,4%) van het bedrijvenbestand in Nederland bestaat uit zelfstandigen zonder personeel. Een drijvende factor achter deze groei is een meer dynamische omgeving, waarin flexibiliteit steeds belangrijker wordt. Veel organisaties kiezen daarom vaker voor een (grotere) flexibele schil arbeidskrachten.

Zzp’ers zelf zijn vooral op zoek naar vrijheid. Uit een onderzoek van ING Economisch Bureau onder een kleine 180 ondernemers (zowel met als zonder personeel) blijkt dat de reden een eigen bedrijf te starten bij bijna de helft van de zzp’ers ligt in de wens eigen baas te zijn en zelfstandig te kunnen opereren. Verder ziet ruim 1/3 van de zzp’ers vrijheid van handelen als meest positieve aspect van het ondernemerschap.

Onzekerheid

Financiële redenen, zoals het genereren van meer inkomen, zijn voor zowel zzp’ers als zmp’ers vrijwel nooit reden ondernemer te worden. Hoewel een minderheid (21,3%) ontevreden is over zijn of haar inkomen voelt een deel zich wel kwetsbaar. Zzp’ers zien volgens het onderzoek van ING onzekerheid omtrent werk en inkomen als meest negatieve aspect van het ondernemerschap. Achter de algehele groei van het aantal zzp’ers gaat een hoge mate van dynamiek schuil. Niet alleen de instroom, maar ook de uitstroom is hoog. Van de in 2007 ingeschreven zzp’ers bij de KvK is na 5 jaar 52% nog ingeschreven, terwijl 48% is gestopt.

Groei zonder personeel

Ondanks onzekerheid wenst een overtuigende meerderheid ook in de toekomst ondernemer te blijven. Bij de zzp’ers denkt 84% over 3 jaar nog ondernemer te zijn. Bij zmp’ers ligt dit percentage op 91%. In de ambitie om te groeien is tussen beide groepen wel verschil zichtbaar. Van de ondervraagde zzp’ers heeft 61% de ambitie om in 2015 te groeien tegenover 88% van de zmp’ers. Het aannemen van personeel maakt vooral bij zzp’ers zelden deel uit van de plannen. Binnen de groep zmp’ers met ambitie tot groei denkt 17% dit te bewerkstelligen door (extra) personeel aan te nemen. Bij zzp’ers met groei ambities ligt dit percentage op slechts 8%. De groei bij zzp’ers lijkt daarmee niet ten koste te mogen gaan van vrijheid en flexibiliteit.

Bron: ING