Na een nog moeizaam 2013 krabbelt de Brabantse economie volgend jaar weer wat op. In West-Brabant (0,7%) en Midden-Brabant (0,6%) ontlopen de groeivooruitzichten voor 2014 elkaar niet veel. Vooral de maakindustrie en groothandel kunnen profiteren van het aantrekken van de export en daarmee een bijdrage leveren aan het voorzichtige herstel. Daarnaast is de regionale maakindustrie van belang vanwege het innovatieve karakter van veel bedrijven in de sector aldus ING in de vandaag veschenen Regiovisie West en Midden Brabant.

Industrie vormt troef vanwege innovatieve vermogen
Mede door innovaties bij bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie, chemie en machinebouw is de arbeidsproductiviteit in West- en Midden-Brabant de afgelopen vijf jaar sterk gegroeid. Blijvende focus op innovatie is noodzakelijk aangezien het bedrijfsleven in de regio naar verhouding een groot deel van haar omzet uit het buitenland haalt. Dick de Boer, Regiodirecteur MKB Zuid-West: Met de verdere toepassing van innovaties in regionaal sterke sectoren als logistiek, industrie en maintenance kan het gebied haar rol als koploper uitbouwen. Gezien het grote aantal middelgrote en kleine bedrijven in de regio blijft het van belang om ook hen actief bij bestaande programma’s en initiatieven te betrekken. Meer informatie: ING Regiovisie West en Midden Brabant – Zicht op herstel in West- en Midden-Brabant juni 2013 (pdf-bestand)