Niet alleen het gemiddeld persoonlijk inkomen van dga’s was het hoogst, maar ook het gestandaardiseerd huishoudinkomen. Daarin wordt het persoonlijk inkomen van de partner meegenomen. Meewerkende gezinsleden en overige zelfstandigen hebben veelal een laag persoonlijk inkomen. Zij kunnen dit deels compenseren met het inkomen van de partner. Ter vergelijking: het gemiddeld persoonlijk inkomen van werknemers is 39 duizend euro, het huishoudinkomen 29 duizend euro.

Nederland telde vorig jaar bijna 1,1 miljoen zelfstandigen die hun hoofdinkomen als zelfstandige verdienen. Daarvan zijn er bijna 800 duizend zzp’er. Naast de zelfstandigen zijn er 6,1 miljoen werknemers.

Hoogste inkomens in financiële dienstverlening

Zzp’ers verdienden het meest in de financiële dienstverlening. Dit zijn met name de dga’s zonder personeel. Zij worden op afstand gevolgd door zzp’ers in de zorg. Het minst wordt verdiend in de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten. Zmp’ers verdienden het meest in de gezondheidszorg, gevolgd door de financiële dienstverlening.

Meeste zzp’ers werken in zakelijke dienstverlening

De bedrijfstak waarin de meeste zzp’ers werken – 1 op de 5 – is de zakelijke dienstverlening, gevolgd door de bouw en handel. Van degenen met personeel is 27 procent werkzaam in de handel, gevolgd door de zakelijke dienstverlening en de horeca. In de verhuur en handel onroerend goed en vervoer en opslag zijn de minste zelfstandigen actief.

Bron: CBS