Ook andere indicatoren geven een positief beeld over het eerste kwartaal: er waren meer vacatures dan een kwartaal eerder en het ondernemersvertrouwen was per saldo positief. Het aantal faillissementen was daarentegen iets hoger dan een kwartaal eerder.

Bron: CBS Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening, eerste kwartaal 2015