Deze wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van ontvangen commentaren van gemeenten.

Download: Wijziging van de Tijdelijke regeling uitkering aan voormalig WWIK-gerechtigden – SC161257