Een deel van de maatregelen betreft een tijdelijke uitbreiding van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, onderdelen Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties. Deze tijdelijke uitbreiding, die geldt tot en met 31 december 2014, wordt gerealiseerd met de onderhavige regeling.

Meer informatie: stcrt-2013-29700 (pdf-bestand)