Om voor toelating tot de regeling in aanmerking te komen moeten alle financiers in de zin van de regeling, derhalve ook de schadeverzekeraars, voldoen aan de eisen die volgen uit de artikelen 22 en 24 van het Kaderbesluit EZ-subsidies. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om enkele kleinere aanpassingen, waaronder van redactionele aard, door te voeren.

Meer informatie: SC198841 – Subsidieregeling, starten, groeien en overdragen van ondernemingen (openstelling garantie ondernemingsfinanciering voor schadeverzekeraars) (pdf-bestand)