In artikel 3 van de Reïntegratieregeling wordt € 34.134 vervangen door: € 34.816. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Meer informatie: Wijziging van de Reïntegratieregeling in verband met de indexering – stcrt-2012-25659 (pdf-bestand)