Bij de berekening van de afzonderlijke budgetten voor de gemeenten wordt voor elke gemeente een budgetgrondslag bepaald. Bij gemeenten met meer dan 15.000 inwoners wordt gebruikgemaakt van de met het verdeelmodel objectief vastgestelde gemeentelijke uitkeringskosten. Het nieuwe verdeelmodel maakt gebruik van verklaringsvariabelen en verdeelkenmerken. Deze zijn opgenomen in de tabellen 1 en 2 van het besluit. In deze regeling worden de gewichten gepubliceerd van de verklaringsvariabelen en de peiljaren en peildata van de verdeelkenmerken. Het gewicht van de variabele COROP-gebied verschilt per COROP-gebied en daarom zijn de COROP-gewichten in een aparte tabel opgenomen. Deze gegevens kunnen jaarlijks wijzigen. In het besluit is daarom een grondslag opgenomen om deze gewichten, peiljaren en peildata bij ministeriële regeling vast te kunnen stellen.

Meer informatie: Wijziging van de Regeling WWB, IOAW en IOAZ in verband met de invoering van een nieuw verdeelmodel (pdf-bestand)