In navolging met de al eerder uitgezonderde eenmalige uitkering op grond van de Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen van de middelentoets in de Wet werk en bijstand (WWB) is besloten de onderhavige bijzondere uitkering met terugwerkende kracht ook uit te zonderen van deze middelentoets. De Regeling WWB, IOAW en IOAZ wordt hierop aangepast. De eenmalige bijzondere uitkering wordt met terugwerkende kracht,
vanaf 1 juni 2012, uitgezonderd van deze middelentoets WWB. Dit is overeenkomstig de datum waarop aan de wijziging van het Baaim en de wijziging van het Bbmp terugwerkende kracht is gegeven.

Meer informatie: Wijziging van de Regeling WWB, IOAW en IOAZ houdende vrijlating eenmalige bijzondere uitkering veteranen (pdf-bestand)