Daarmee is expliciet voor de toepassing van de artikelen 27h, vijfde lid van de WW en 17h, vijfde lid van de AKW in het nieuwe derde lid de bedoelde gelijkstelling opgenomen en is in het vierde lid (nieuw) de definitie van ‘gezamenlijke huishouding’ beperkt voor de toepassing van de WW en AKW omdat voor de toepassing van de andere wetten, genoemd in het eerste lid, deze definitie reeds in die andere wetten is gegeven. Dit om misverstanden ten aanzien van het geregistreerd partnerschap te voorkomen.

Meer informatie:  SC217681 – wijziging van de Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boete en terugvordering onverschuldigde betalingen (pdf-bestand)