Het betreft de wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Regeling vaststelling grondslagen IOAW, de Regeling vaststelling grondslagen IOAZ, het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, de Regeling vermogenswaardering Ioaz, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 en de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ per 1 januari 2017.

Download: Staatscourant 2016, 67596