De relevante indexcijfers betreffen die van de ontwikkeling van de lonen van werknemers in de overheidssector (artikel 5, eerste lid) en in de particuliere bedrijven (artikel 5, tweede lid) en bedragen respectievelijk 1,89% en 2,10%. Van de gelegenheid is bovendien gebruik gemaakt om een technische correctie door te voeren in artikel 1a, eerste lid, zodat helder is over welke periode de macronorm voor de baten kapitaalverstrekking in het kader van het Bbz 2004 wordt toegepast (artikel I, onderdeel A). 

Meer informatie: stcrt-2012-26027 (pdf-bestand)