Het gaat hierbij om vergoeding van kosten van aan derden opgedragen onderzoek inzake verlening van bijstand aan zelfstandigen (artikel 5, tweede lid). Aangezien de kosten exclusief btw moeten worden verantwoord aan het Rijk, zullen met ingang van 1 juli 2013 de bedragen exclusief btw worden gepubliceerd. Hiertoe worden de huidige bedragen (januari 2013) genetteerd door rekening te houden met 19% btw. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met de btw verhoging van 1 oktober 2012, omdat deze gezien het netto karakter van de declaratie niet was doorberekend in de bedragen. De btw over de onderzoekskosten kan door de gemeenten worden verhaald op het btw compensatiefonds. Meer informatie: SC193199 – Wijziging bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 met ingang van 1 juli 2013 (pdf-bestand)