De ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de reeks Consumentenprijsindex, alle huishoudens (afgeleide reeks 2006 = 100) bedraagt 0,9%. De in het Bbz genoemde bedragen zijn dienovereenkomstig aangepast.

Meer informatie: Wijziging van de bedragen en een percentage genoemd in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 met ingang van 1 januari 2014 – stcrt-2013-34788 (pdf-bestand)