Hierop aansluitend dienen de in de IOAW en IOAZ bedoelde grondslagen eveneens met ingang van 1 juli 2014 te worden aangepast. Deze regeling strekt daartoe. Ook enkele bedragen genoemd in het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en de Regeling vermogenswaardering Ioaz worden gewijzigd aan de hand van de ontwikkeling van het netto minimumloon.

Meer informatie: Wijziging van de bedragen genoemd in de IOAW en IOAZ met ingang van 1 juli 2014 (pdf-bestand)