Dit percentage bedraagt 0,44% voor het jaar 2016 hetgeen heeft geleid tot een verhoging van het bedrag van €35.393,- naar €35.549. Dit gewijzigde bedrag wordt bekendgemaakt namens de Staatssecretaris op grond van artikel 15, vijfde lid, van het Reïntegratiebesluit.

Bron: Staatscourant 2015, 43979

Dit percentage bedraagt 0,44% voor het jaar 2016 hetgeen heeft geleid tot een verhoging
van het bedrag van € 35.393,- naar € 35.549. Dit gewijzigde bedrag wordt bekendgemaakt namens de
Staatssecretaris op grond van artikel 15, vijfde lid, van het Reïntegratiebesluit.