De hoogte van deze lening of borgtocht wordt jaarlijks, op grond van het vijfde lid van artikel 15a, gewijzigd aan de hand van het percentage waarmee het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand oktober daaraan voorafgaand afwijkt van het prijsindexcijfer waarop de laatste vaststelling van het bedrag is gebaseerd.

Dit percentage bedraagt 0,9% hetgeen heeft geleid tot een verhoging van het bedrag van € 34.816,– naar € 35.130,–.

Meer informatie: Wijziging Reintegratieregeling in verband met indexering starterskrediet borgtocht 2014 – SC218954 (pdf-bestand)