Met deze wijziging van de regelingen worden de gewichten en peildata voor de verdeelmaatstaven van het objectief verdeelmodel en de peildata voor het verdeelmodel van de SZW-bijdrage in het participatiebudget aangepast met het oog op de verdeling van middelen in 2014. Voorts worden enkele wijzigingen van meer technische aard aangebracht. De peiljaren, peildata en gewichten voor de verdeelmaatstaven, bedoeld in de bijlage bij het Besluit WWB 2007, zijn opgenomen in een bijlage bij het wijzigingsbesluit.

Meer informatie: Wijziging Regeling WWB, IOAW en IOAZ, en Regeling participatiebudget i.v.m. aanpassen gewichten en peildata – SC211818 (pdf-bestand)