Bedrijven Investeringszones (BIZ)

Tot nu toe konden ondernemers alleen experimenteren met een BIZ. Het wetsvoorstel maakt de mogelijkheid voor een BIZ nu permanent.  “De nieuwe wet moet ondernemers in staat stellen om samen hun werkomgeving te verbeteren”, aldus minister Kamp. “Een veiliger en schoner bedrijventerrein of winkelgebied is niet alleen prettig, het levert ook meer bedrijvigheid op”.

Goede plannen stranden nu nog vaak omdat een of enkele ondernemers niet willen meedoen. Dankzij de BIZ kan de gemeente wanneer een meerderheid van bedrijven wil investeren in hun gebied, er voor zorgen dat verbetermaatregelen gezamenlijk worden betaald. In het experiment zijn tot nu toe al meer dan 100 bedrijventerreinen en winkelgebieden opgeknapt door ondernemers. Het experiment moet in 2015 zijn omgezet in wetgeving.

Meer informatie: