Door de bezuinigingen worden de gemeentelijke re-integratiebudgetten gehalveerd. De vrij besteedbare re-integratiebudgetten staan verder onder druk door het grote beslag van de Wsw en gesubsidieerde arbeid op die budgetten. Hierbij zullen grote verschillen tussen gemeenten ontstaan. Daar komt bij dat de doelgroep voor re-integratie met de introductie van het instrument loondispensatie groter wordt. Re-integratie moet daarom veel selectiever worden ingezet. De samenvoeging van de verschillende budgetten leidt tot concurrentie tussen de verschillende doelgroepen. Met name voor jonggehandicapten die geen recht op inkomensondersteuning van de WWNV hebben, is dit een bedreiging.

Meer informatie: http://www.regioplan.nl/