De volgende onderwerpen komen aan de orde: zelf screenen of uitbesteden, vroeg of laat in het proces selecteren (smalle of brede poort), het gebruik van toetsinstrumenten, de taakverdeling van klantmanagers en Bbz-consulenten en tips voor de evaluatie. Ook bevat de handreiking voorbeelden van screening en vragenlijsten. De Werkwijzer Selectie Bbz is een onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van de VNG en Divosa, gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het programma is het versterken en stimuleren van methodisch werken binnen de sociale zekerheid. Deze werkwijzer is onderdeel van een vierluik over het Bbz. Eerder verscheen al de Werkwijzer Debiteurenbeheer Bbz.

Meer informatie: Divosa_Werkwijzer_Selectie_Bbz-dec-2012 (pdf-bestand)