De Werkwijzer is een onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van de VNG en Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het programma is het versterken en stimuleren van methodisch werken binnen de sociale zekerheid. Deze werkwijzer is onderdeel van een vierluik over het Bbz. Eerder verschenen de Werkwijzer Debiteurenbeheer Bbz en de Werkwijzer Selectie Bbz.

Meer informatie: werkwijzer_regionale _samenwerking_bbz (pdf-bestand)