Parttime ondernemerschap biedt zowel bijstandsgerechtigden als de gemeente voordelen. De parttime ondernemers kunnen weer van betekenis zijn en zelf een deel van hun inkomen verdienen. De gemeente bespaart op het inkomensdeel van bijstandsbudgetten en vergroot de kans dat parttime ondernemers uitstromen naar werk, zelfstandigheid of het Bbz.

In de praktijk blijken onduidelijk beleid, slechte afspraken of gebrek aan interne afstemming in de hand te werken dat de ondernemers zich niet aan de regels houden. En dat kan leiden tot schulden of misbruik van de regeling. Een goede uitvoering van de regeling voorkomt dergelijke problemen. De Werkwijzer Parttime ondernemers helpt beleidsmedewerkers en managers om weloverwogen beleidskeuzes te maken. Klantmanagers krijgen een beeld van hun rol in het werkproces en van de achtergrond van de voorwaarden waaraan parttime ondernemers zich moeten houden.

Hoofdstuk 1 van de werkwijzer gaat kort in op de situatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt en schetst welke kansen parttime ondernemerschap biedt.

In hoofdstuk 2 en 3 komen beleidskeuzes en keuzes bij de uitvoering/het werkproces aan de orde. Het slothoofdstuk laat zien hoe gemeenten kunnen bepalen of het beleid een succes is.

Deze werkwijzer is een onderdeel van het Programma Vakmanschap 2014 van de VNG en Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download: Werkwijzer Parttime ondernemers (pdf-bestand)