Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) geeft zelfstandigen financiële steun en begeleiding om een bedrijf te starten of om een bedrijf door een moeilijke periode te helpen. Het Bbz bevordert duurzame uitstroom uit een bijstandsuitkering en voorkomt instroom in de bijstand, onder andere met leningen voor bedrijfskapitaal. Om de uitvoering van het Bbz te kunnen verantwoorden en betaalbaar te houden moeten die leningen ook worden afgelost. Succesvol debiteurenbeheer is daarvoor cruciaal. Deze werkwijzer zoomt in op het beheer van leningen, omdat dat wezenlijk anders is dan reguliere vorderingen van uitkeringen levensonderhoud WWB. Debiteurenbeheer bedrijfskapitaal Bbz heeft een harde en zachte kant en vraagt om inzet van verschillende disciplines, specialismen en vaardigheden. De werkwijzer draagt bij aan de ontwikkeling van vakmanschap en professionaliteit van iedereen die daarbij betrokken is: klantmanagers, medewerkers debiteurenbeheer en managers.

Download: divosa_werkwijzer_debiteurenbeheer_bbz_201209