Er zijn hierbij belangrijke verschillen tussen sectoren waar te nemen. Zo nam tijdens de ‘grote recessie’ het aantal faillissementen in de bouw en horeca veel later toe dan in andere sectoren.

\

In het derde kwartaal van 2011 steeg de werkloosheid aanzienlijk, niet door veel ontslagen maar door een duidelijke toename van aanbod van arbeidskrachten. Het aantal werkzame personen steeg zelfs met 50.000, maar dit stond volledig in de schaduw van het extra aanbod van nieuwe werkzoekenden. Er verloren feitelijk niet meer mensen hun baan, maar nieuwkomers op de arbeidsmarkt deden de werkloosheid stijgen.

Werkloosheid
De trend van de werkloosheid is stijgend. De beperkte groei in het eerste kwartaal van 2012 en de voortekenen voor 2012 zijn dusdanig dat de trend niet gekeerd zal worden. Door de zwakke ontwikkeling van de productie zal de vraag arbeid in de marktsector verder dalen en de werkloosheid verder stijgen. De werkloosheid zal in 2014 zijn piek bereiken 7,5% van de beroepsbevolking (dit correspondeert met 6,5% volgens de internationale definitie).

Faillissementen
De faillissementsvooruitzichten voor 2012 zijn niet gunstig. De omzetverwachtingen voor een meerderheid van de sectoren zijn negatief. In het najaar speelt voor consumentgerelateerde sectoren het probleem van de BTW-verhoging die doorberekend moet worden. Financiële ratio’s zullen onvermijdelijk verslechteren. ABN AMRO verwacht in 2012 een toename van het faillissementen met 20%.

Meer informatie: ABN-AMRO-nederlandse_economie_in_zicht (pdf-bestand)