Het Nederlands wegvervoer kenmerkt zich door de korte afstanden waarover goederen worden vervoerd. In 2012 is in totaal 538 miljoen ton vervoerd. Twee derde van de lading is weer gelost binnen een afstand van 150 kilometer. Deze goederen zijn voor 90 procent bestemd voor de binnenlandse markt.

Het grensoverschrijdende wegvervoer vindt vooral plaats van en naar Duitsland en België. Van alle lading in het grensoverschrijdende wegvervoer heeft 60 procent een bestemming binnen 300 kilometer. Binnen een afstand van duizend kilometer is dit 96 procent.

Het wegvervoer over lange afstanden door de Nederlandse wegtransporteurs is de laatste jaren fors afgenomen. Tussen 2005 en 2012 is het vervoerde gewicht over een afstand van 1000 of meer kilometer meer dan gehalveerd. Dit vervoer is overgenomen door buitenlandse wegtransporteurs. Het wegvervoer over lange afstanden heeft slechts een bescheiden aandeel in het totale wegvervoer. In 2012 bedroeg dit slechts 1 procent van het totaal vervoerde gewicht.

Bron: CBS