In de eerste plaats voor de ondernemer zelf, maar ook voor gemeenten in het kader van schadelastbeperking. Door ondernemers vroegtijdig in gesprek te laten gaan met een ondernemersspecialist kan er direct worden gekeken waar de situatie moet worden verbeterd. Dat is belangrijk om met oog voor de realiteit de juiste hulp te bieden.

Op de website www.155.nl onder het kopje ‘Doe de scan kan er door de ondernemer ook een online scan worden uitgevoerd om te zien of deze voor een sociale ondernemersregeling in aanmerking zou kunnen komen. In een aantal weken tijd hebben al bijna 400 ondernemers deze doelgroepscan online uitgevoerd.