Groei zet door in zakelijke dienstverlening
Ook in 2016 blijven de omzetten in de zakelijke dienstverlening flink toenemen. Naar verwachting ligt het volume eind 2016 acht procent boven dat van voor de crisis in 2008. Uitzendbureaus en de reisbranche laten de hoogste groei zien. Digitalisering drukt de volumes bij advocaten en accountants. Daartegenover staat een grotere vraag naar advisering bij fusies en overnames. De cloud is voor IT bedrijven een belangrijke drijfveer. De bestedingen aan clousoftware namen in 2015 met ruim 60% toe ten opzichte van 2013.

Bouw: groei remt af
De fors aantrekkende nieuwbouw van woningen zorgde voor geheel 2015 voor een flinke toename van het bouwvolume. Eind 2015 lijkt de groei toch wat af te remmen. Zo kromp het volume in oktober en liet november maar een schamele groei zien ten opzichte van een maand eerder. Weinig nieuwe bouwlocaties maar vooral bouwbedrijven die een gecontroleerde groei willen doormaken lijken hiervoor de belangrijkste oorzaken. De orderboeken zijn echter nog altijd goed gevuld en zorgen ook in 2016 voor flinke groei.

Restaurant wint het van supermarkt
De bestedingen in restaurants stijgen sterker dan die in supermarkten of andere winkels. Dit is een teken van de prioriteit die consumenten aan een avond uit eten geven. Door het zachte winterweer was het einde van 2015 enigszins teleurstellend voor de detailhandel. De aankoop van een nieuwe wintergarderobe kon daardoor nog even worden uitgesteld. Door een verbetering van de koopkracht groeit het volume in 2016 net als in 2015 met 2%.

Wegtransport & groothandel hebben wind in de rug
Vooral het wegtransport en de binnenvaart profiteren van de aantrekkende binnenlandse vraag. Internationaal actieve logistieke bedrijven zien de markt op dit moment per saldo beperkt groeien. Op Europa en de Verenigde Staten gerichte bedrijven presteren daarbij relatief goed. De prijsdruk blijft groot maar dalende brandstofprijzen geven enigszins lucht. Olie gerelateerde groothandels kampen daarentegen met lagere de omzetten door de gedaalde olieprijs. Voor groothandels actief in andere segmenten staan de seinen wel op groen. De voorziene omzetgroei is het sterkst in de segmenten bouwmaterialen en ICT apparatuur.

Aandeel zorg in economie neemt af
2016 wordt het derde jaar op rij dat de zorg minder hard groeit dan het bbp. Het aandeel dat de sector in de economie inneemt krimpt daardoor van 8,5% in 2013 naar 8% in 2016. Binnen de zorg zijn de verschillen groot. De GGZ krimpt, de langdurige zorg stabiliseert door extra uitgaven van het kabinet, de ziekenhuiszorg groeit gematigd en de eerstelijnszorg zet de sterke groei in 2016 voort.

Bron: ING