De voorlopige verdeling 2018 evenals de definitieve verdeling 2017 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. Deze bevatten ook de budgetten voor de Bbz 2004.

Het voorlopige macrobudget 2018 voor de gebundelde uitkering bedraagt € 5.918,2 miljoen. Dit macrobudget wordt circa € 30 miljoen hoger geraamd dan het definitieve macrobudget voor 2017. Het definitieve macrobudget 2017 voor de gebundelde uitkering bedraagt € 5.889,6 miljoen. Dit macrobudget is € 81,8 miljoen hoger vastgesteld dan het voorlopige macrobudget 2017. Het definitieve macrobudget 2017 is circa € 200 miljoen hoger dan het definitieve macrobudget 2016. Een nadere toelichting op het definitief macrobudget 2017 en het voorlopig macrobudget 2018 is opgenomen bij dit bericht.

De voorlopige verdeling in 2017 is iets aangepast vanwege het niet juist toepassen van de indicator “GGZ-gebruik in huishouden”. Een correcte toepassing leidt tot een iets gewijzigde verdeling: voor sommige gemeenten stijgt het budget, voor anderen daalt deze. Per saldo heffen de verschillen elkaar op. De verschillen zijn zeer beperkt. Gemiddeld hebben gemeenten 0,05% (circa € 7.500) te veel of te weinig budget gekregen. Bij de vaststelling van de definitieve budgetten 2017 is deze aanpassing in de verdeling verwerkt. In een apart bestand zijn de gecorrigeerde voorlopige budgetten 2017 opgenomen.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2017/09/29/voorlopige-verdeling-bijstandsbudgetten-2018-en-definitieve-verdeling-2017-bekend