Naar aanleiding van de wens vanuit gemeenten om eerder meer duidelijkheid te krijgen over het budget heeft SZW ervoor gekozen het publicatiemoment te vervroegen. Hierdoor is er bij de bepaling van het nader voorlopige macrobudget nog geen rekening gehouden met de loon- en prijsontwikkeling en de effecten van de Voorjaarsnota. Uiterlijk 1 oktober worden de definitieve budgetten voor 2015 bekend gemaakt.

Bron: <a href=http://www.gemeenteloket.minszw.nl/dossiers/financieel/financiering/nieuwsberichten/nader-voorlopige-budgetten-2015-met-toelichting.html?utm_source=e-mailnieuwsbrief&amp