Daarbij valt te denken aan;

  • Schaalvergroting zodat betere inkoop- en/of verkoopvoorwaarden kunnen worden bedongen;
  • Inkopen met termijncontracten om de effecten van tijdelijke fluctuaties af te dekken;
  • Streven naar een breder assortiment van producten en/of grondstoffen om de afhankelijkheid van een bepaalde grondstof te verminderen;
  • Een grotere toegevoegde waarde creëren, zodat grondstoffen een kleiner deel van de kostprijs uitmaken.

 Meer informatie:  ING Voedingsmiddelenindustrie in greep van de grondstofprijzen (pdf-bestand)