4.Ondernemend uit de schulden, gemeenten bieden hulp
Binnen de schuldhulpverlening zijn verschillende vormen van dienstverlening denkbaar, waaronder stabilisatie, budgetadvies/-beheer en het treffen van een schuldregeling met schuldeisers. Gemeenten mogen geen uitsluitinggronden in het kader van de schuldhulpverlening hanteren. Zij moeten, ook in geval van mensen met een onderneming, een individuele afweging maken. Het simpele feit dat er sprake is van een onderneming is niet voldoende om geen schuldhulp-verlening aan te bieden. Wanneer sprake is van een levensvatbaar bedrijf en de ondernemer voldoet aan de voorwaarden kan het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen worden ingezet.

Onder de titel ‘Ondernemend uit de schulden, gemeenten bieden hulp’ heeft SZW vijf filmpjes laten maken van vier organisaties die gemeenten kunnen inzetten om te helpen bij de schuldhulpverlening aan ondernemers. De filmpjes duren ongeveer acht minuten per stuk:

– één compilatiefilmpje, waarin Mirjam van Praag (onder meer professor Ondernemerschap en Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam) het belang aangeeft van tijdige hulp aan ondernemers in de schulden;
– vier filmpjes met de aanpak van respectievelijk De Rotterdamse Zaak, MKB Doorstart, Over Rood en 155 Help een bedrijf.

Eind september is via een Nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl aandacht gevraagd voor de filmpjes; dit bericht vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/nieuws/2017/09/29/ondernemend-uit-de-schulden-gemeenten-bieden-hulp. Een directe link naar de filmpjes vindt u op <a href=https://www.youtube.com/watch?v=Igx-RSqZvIw&amp