16 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Op 29 februari 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in het Staatsblad gepubliceerd (nr. 78). De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zal op 1 juli 2012 in werking treden met uitzondering van de artikelen 5 (moratorium) en 11 (basisbankrekening). Dit is gepubliceerd in het Staatsblad nr. 132. Zie voor nadere informatie: http://bit.ly/JynmaA

19. Digitale boekenkast Werk & Inkomen online
De staatssecretaris heeft tijdens het Divosa Voorjaarscongres op 14 juni jl. de digitale boekenkast Werk & Inkomen officieel gelanceerd. De boekenkast is ontwikkeld op verzoek van het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI). In dit platform werken de uitvoeringsorganisaties voor de sociale zekerheid met elkaar samen op het gebied van kennisontwikkeling in het domein van werk en inkomen. Deze leden zijn het UWV, de SVB, de Inspectie SZW, het ministerie van SZW, gemeente Amsterdam, gemeente Amersfoort, Divosa, het CBS en tot 1 juli 2012 de RWI. In de boekenkast vindt u nu al ongeveer 500 publicaties op het terrein van werk en inkomen, voornamelijk onderzoek dat gedaan is in opdracht van de leden van het KWI. De boekenkast zal verder worden aangevuld met relevante publicaties van derden, bijvoorbeeld onderzoek van universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. U vindt de boekenkast op www.onderzoekwerkeninkomen.nl. In de boekenkast vindt u onderzoeken op het gebied van (effectiviteit van) instrumenten en interventies, verschillende klantgroepen (WWB, Wajong, ouderen, jongeren enzovoort), dienstverlening en de verschillende evaluaties van wetten en maatregelen. U kunt de rapporten gemakkelijk (full text) doorzoeken met de ingebouwde zoekfunctie. Deze werkt op dezelfde manier als de Google zoekfunctie. Alle onderzoeken zijn voorzien van een korte samenvatting en kunnen gedownload en geprint worden. Bron: Verzamelbrief 2012 – 3 (pdf-bestand)