“Hulp in een vroegtijdig stadium kan ervoor zorgen dat bedrijven overeind blijven staan,” zegt wethouder Henk Wessel (AB). “Schaamte of onwetendheid kan er echter voor zorgen dat ondernemers te laat hulp zoeken voor hun bedrijf. Als gemeente willen wij onze ondernemers ondersteunen en hen stimuleren om hulp te zoeken via het IMK.” Wethouder Willem Krooneman (CU) vult aan: “Met ‘155-help-een-bedrijf’ kunnen we zorg blijven dragen voor ondernemers. Als gemeente betalen we de kosten van het gesprek met het IMK.”

Warm hart

Ondernemers in nood kunnen contact opnemen met het IMK via telefoonnummer 088-9990155. Een adviseur met kennis van de markt of de branche van het noodlijdende bedrijf helpt hen op weg. Het gesprek kan gaan over de bedrijfsvoering, de commercie of de financiën. Het afgelopen jaar heeft een aantal ondernemers uit de gemeente Elburg van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het IMK heeft hen bijgestaan om de noodzakelijk stappen te zetten in het voortbestaan van hun onderneming. Ook is er gebruik gemaakt van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) voor financiële ondersteuning.

Kijk voor meer informatie op www.155.nl.