Vermogen zzp’ers vanaf 2006 toegenomen

In het onderzoek is ook gekeken naar verschillen tussen de totale groep zelfstandigen zonder personeel, inclusief ‘klassieke zzp’ers’ zoals de groenteboer of de caféhouder, en de nieuwe zzp’ers die voornamelijk hun eigen arbeid en diensten aanbieden. Deze zogenaamde nieuwe zelfstandigen zijn zelfs nog meer vermogend. Daarvan beschikt in 2009 de helft over een huishoudvermogen van 164 duizend euro of meer. Sinds 2006 is elk jaar de vermogenspositie van de zzp’er verbeterd, hoewel de toename in 2009 is gestagneerd. De huishoudens van nieuwe zelfstandigen laten in die jaren een hoger vermogen zien dan de totale groep zelfstandigen zonder personeel. Een verklaring hiervoor is de leeftijdsopbouw. Nieuwe zelfstandigen zijn gemiddeld wat ouder dan de totale groep en hebben dus vaker een groter vermogen opgebouwd.

Inkomenspositie van nieuwe zelfstandigen is iets beter

De helft van de nieuwe zelfstandigen heeft in 2009 een persoonlijk bruto-inkomen van 30 duizend euro of meer per jaar en bij de totale groep zelfstandigen zonder personeel is dat 28 duizend. Ook op huishoudniveau liggen inkomens dicht bij elkaar. In 2009 bedraagt het mediane huishoudinkomen van nieuwe zelfstandigen 64 duizend euro en dat ligt hoger dan bij de totale groep zelfstandigen zonder personeel (57 duizend euro).

Meer informatie: Panteia – Inkomen, vermogen en dynamiek van zelfstandigen zonder personeel (pdf-bestand)