Van de mogelijke maatregelen om de kostendekkendheid van de regeling te verbeteren, is verhoging van de provisie die eenmalig betaald moet worden om van de borgstelling gebruik te kunnen maken als meest wenselijk geacht, omdat de toegang van de doelgroep tot de regeling zo veel mogelijk wordt behouden en de kredietgenererende werking van de regeling in stand blijft. De onderhavige wijziging leidt tot een eenmalige aanpassing van het administratief systeem van de uitvoerende banken. Deze is echter dermate klein dat deze niet leidt tot een wijziging van de administratieve lasten van de regeling. Deze blijven daardoor 0,07% voor deze regeling.

Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2013. Hiermee wordt voldaan aan het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309).

Meer informatie: stcrt-2013-2125 (pdf-bestand)