Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat kleinere bedrijven vaker bot vangen bij de bank en minder toegang hebben tot alternatieven om aan krediet te komen. Daarom wordt de borgstellingsregeling voor het MKB (BMKB) opengesteld voor alternatieve financiers, zoals oud-ondernemers en vermogende beleggers. Tot nu toe konden alleen banken gebruik maken de regeling. Om dit mogelijk te maken wordt het budget voor 2012 en 2013, met hulp van het Europees Investeringsfonds, verhoogd van € 700 miljoen euro naar € 1 miljard. Bovendien wordt de garantieregeling voor grotere bedrijven – dat is ingesteld tijdens de kredietcrisis in 2008 – met een jaar verlengd. De tijdelijke regeling zou eigenlijk per 1 januari 2013 komen te vervallen.

Bron: Ministerie EL&I