Kans op bedrijfsgroei daalt bij het stijgen van leeftijd ondernemer

De kans op een toename van de omzet neemt af met het ouder worden van de ondernemer. Ondernemers van middelbare leeftijd (45-55 jaar) hebben een kleinere kans op omzetgroei dan hun jongere collega-ondernemers. Voor de groep boven de 55 jaar is dit effect nog sterker. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de winst. Bij de omzet wordt bovendien niet alleen de kans op omzetgroei kleiner, de kans op omzetdaling is bij de ‘oudere’ ondernemers ook groter.  

Oudere ondernemer heeft minder oog voor vernieuwing bedrijfsprocessen

Verder blijkt de leeftijd van de ondernemer ook van negatieve invloed op de mate van innovativiteit, dit geldt alleen voor procesinnovaties en niet voor productinnovaties. Overigens zijn naast de leeftijd van de ondernemer natuurlijk ook andere variabelen van invloed op de prestaties van bedrijven. Zo zijn de sector, de grootte en de leeftijd van het bedrijf bijvoorbeeld van belang. Als het gaat om innovatie is bijvoorbeeld ook het opleidingsniveau van de ondernemer bepalend.

Download: EIM – Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk