De resultaten van het onderzoek suggereren dat de demografische ontwikkeling een gering effect heeft op de omvang en samenstelling van de populatie ondernemers in 2025 en 2040. Er vinden weliswaar behoorlijke verschuivingen plaats in de relatieve omvang van verschillende leeftijdsgroepen, maar de gevolgen hiervan voor de ondernemers- en startersquote compenseren elkaar meestal. Tussen 2011 en 2025 neemt bijvoorbeeld het aandeel van de leeftijdsgroep 50- tot 60-jarigen behoorlijk toe, ten koste van het aandeel van de leeftijdsgroep 40- tot 50-jarigen, maar omdat beide groepen een vergelijkbare ondernemersquote hebben, heeft dit geen gevolgen voor de totale ondernemersquote.

Meer informatie: <a href=http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/12,html?nxt=ctm_nieuwsbericht&amp